Reklam Filmleri

service details

Reklam filmlerinin çekimi

Reklam filmlerinin çekimi, belirli süreçler içerir. Bu sürecin başlaması, genellikle reklam veren firmanın, reklam yapmaya karar vermesi ile ilgilidir.
Reklam veren firma, yeni bir ürünü tanıtmak veya bir ürünün Pazar payını büyütmek istediğinde, reklam filmine karar vermektedir. Reklam amaçlı yapılan piyasa analizlerinin göstergelerine göre de, reklam filmi yapmaya karar verebilmektedir.
Firma reklama karar verdiğinde iki önemli nokta hesaplanmaktadır. İlki, reklam veren firmanın, daha önce reklam filmi yapıp yapmadığıdır.
İkincisi ise ilk kez reklam filmine ihtiyaç duymasıdır. Reklam filmleri, yüksek maliyet gerektiren ve saniyelerle gösterilen bir tanıtım biçimidir.
Reklam veren firma ilk kez reklam filmine karar veriyorsa, bunu yapabilecek reklam ajansı arayışına girer. Reklam veren firma, reklam ajansına sunum yaparak, hedeflerini, kullanılmasını istediği özellikleri belirginleştirir.
Tünel Medya profesyonel Yönetmenler ve büyük ekipler ile ihtiyaçlarınızı karşılar.

+90 212 2938674
+90 532 5244417
info@tunnelmedya.com
Pzrt - Cts
9.00 - 18.00
General Yazgan sok. Tünel Geçidi İş Merkezi C Blok No:429
Asmalımescid, Beyoğlu/İstanbul